Contact

Adres

NG-BLU Networks b.v.

Professor van der Waalsstraat 1
1821 BT Alkmaar

Blankenstein 148a
7943 PE Meppel

Telefoonnummer: 088-638 00 00

Email: info@ngblunetworks.nl

Contact & support

088-638 00 00

Privacy statement

Onderstaand privacy statement is van toepassing op het gebruik van de website alsmede alle transacties en overeenkomsten die u met Next Gen Networks heeft.

Verwerking van persoonsgegevens

NG Networks verwerkt persoonsgegevens in de zin van de wet (AVG) om uitvoering te kunnen geven aan overeenkomsten, transacties en diensten die NG Networks aanbiedt.

Bij het aangaan van een overeenkomst geeft de contractant toestemming tot de verwerking van de bedrijfsgegevens door Next Gen Networks. Deze gegevens omvatten bedrijfsnaam, adres en vestigingsplaats, alsmede overige (persoons)gegevens die bij of naar aanleiding van deze overeenkomst zijn verstrekt. Next Gen Networks zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht(en) uit hoofde van die overeenkomst ofwel de gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden. Next Gen Networks zal de gegevens in haar administratie verwerken ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de betreffende dienstverlening. Next Gen Networks zal de gegevens mede mogen verwerken met het oog op vergroting van het klantenbestand van Next Gen Networks waaronder tevens wordt verstaan het aanbieden aan de contractant van andere diensten tenzij de contractant daartegen uitdrukkelijk bezwaren heeft geuit.

Cookies

Bij het bezoeken van de website van NG Networks worden cookies aangemaakt die uitsluitend te maken hebben met de werking en het gebruikersgemak van de website:

  • PHP sessie ID cookies
  • CMS cookies

Beveiliging van persoonsgegevens

NG Networks neemt passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking. NG Networks heeft de genomen beveiligingsmaatregelen vastgelegd in interne richtlijnen en procedures. De werkwijze van NG Networks is compliant met ISO27001:2013.

Onze medewerkers

Personen werkzaam voor NG Networks hebben strikte geheimhouding vanuit de arbeidsovereenkomst voor alle informatie die binnen NG Networks wordt verwerkt. Daarnaast zijn onze medewerkers gebonden aan onze interne gedragsregels.

Uw rechten

U kunt bij NG Networks verzoeken om rectificatie en aanvulling, bezwaar, beperking van verwerking, geautomatiseerde besluitvorming en profilering, inzage, correctie, dataportabiliteit of vergetelheid van de bij ons geregistreerde persoonsgegevens. Uw schriftelijk en gemotiveerd verzoek zullen wij binnen 4 weken behandelen.

Wijziging privacy statement en cookie beleid

NG Networks behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving haar privacy statement en cookie beleid te wijzigen bij het wijzigen van de bedrijfsvoering van NG Networks. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Terug